Ποια χαρακτηριστικά κάνουν την Αλεξοπουλου ασυναγώνιστη στις εκλογές ?

Όλοι γνωρίζουμε την Χριστίνα Αλεξοπούλου στην οποία τις αναγνωρίζουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, που την αναδεικνύουν ως ασυναγώνιστη σε πολλές περιπτώσεις , όπως και στις εκλογές.

Ποια όμως είναι αυτά?

Το πρώτο και βασικότερο είναι η γνώση που κατέχει η ίδια στην εκλογική διαδικασία, αφού χρόνια τώρα γνωρίζουμε την ενεργό δράση στην πολιτική σκηνή.

Το δεύτερο επίσης σημαντικό είναι η επαφή που έχει με το ευρύτερο κοινό , κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή.

Και ένα τρίτο στοιχείο είναι το ανοιχτό της μυαλό , που την βοηθάει να ελίσσεται στις καταστάσεις.

Είναι τα 3 πρώτα βασικά στοιχεία που αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο της .