Connect with us

Επιλεγμένη Ενημέρωση

Πάτρα: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Published

on

Δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 3.30 το μεσημέρι στο κτίριο Λαδόπουλου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:
1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμημάτων οδών των περιοχών Έξω Αγυιά και Βορείως Έξω Αγυιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών Α3.α και Α3.β.» (σχετική η αριθ. 117/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

2. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Λόντου αρ.41 (σχετική η αριθ. 118/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

3. Οριοθέτηση ειδικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ.11 (σχετική η αριθ. 119/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

4. Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Κρήτης (σχετική η αριθ. 120/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

5. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο(νησίδα) στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1445Δ και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου (οδός Κωστή Παλαμά) στην περιοχή «Μέση Αγυιά», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Παναγιώτας Σαρδελή, Σωτηρίας Ηλιοπούλου, Βασιλικής Ηλιοπούλου, Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Αγγελικής Ηλιοπούλου, Αδαμαντίας Ηλιοπούλου, Σωτηρίου Σαρδελή, Δημητρίου Σαρδελή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρα 88 & 93, παρ. 2 (σχετική η αριθ. 114/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

6. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους – δρόμος (οδός Παρασκευοπούλου) μεταξύ των ΟΤ ΚΦ 826Γ – ΟΤ 826 & προβλεπόμενου ΚΦ χώρο σχολείου στο ΟΤ 826Γ της περιοχής «1ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης του σχεδίου», ΠΔ 22-1-1971 ΦΕΚ 37 Δ /15-2-1971 σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ.κ. Κοκμοτού Αριστέας & Σταματοπούλου Αλεφάντω» (σχετική η αριθ. 115/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

7. Εξέταση ένστασης κατά της υπ. αριθ. 352/31-5-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών (ΑΔΑ: 615ΟΩΞΙ-ΛΡΦ), αναφορικά με την τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1445Δ, στην περιοχή «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου με ΚΑΕΚ: 061674167013/0/0 (σχετική η αριθ. 116/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).

8. Παράταση ισχύος του ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 01/11/2023 έως 31/12/2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

10. Έγκριση απευθείας μίσθωσης και έγκριση μισθώματος ακινήτου, για την προσωρινή στέγαση του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών- Πλατεία Παντοκράτορος 45 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σιδέρης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

11. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σιδέρης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

12. Έγκριση κατασκευής μνημείου του Πελοπίδα Α. Σταθακόπουλου στην πλατεία Μπακογιάννη (Ο.Τ. 874), στην Πάτρα (σχετική η αριθ. 112/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)

13. Μεμονωμένη κανονιστική πράξη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομων – πεζοδρομίων – πλατειών) επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου & των καθέτων αυτής οδών (Παναγούλη & Κορύλλων) στα πλαίσια της υλοποίησης της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας (Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω Πόλη) (σχετική η αριθ. 113/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής).

14. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Προσαρμογή εσωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού, για την κάλυψη αναγκών πρόσθετων χρήσεων στο κτίριο του πρώην Αρσακείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών-1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας- Ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

16. Καθορισμός αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

17. Ακύρωση της αριθ. 323/10-5-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

18. Ακύρωση της αριθ. 371/31-5-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έργο «Διαμόρφωση χώρων Παλαιών Σφαγείων σε χώρους Δημιουργικής Βιομηχανίας με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

23. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ, στο πλαίσιο της πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

24. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας- Ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

25. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση- ασφαλτόστρωση- πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Διγενή Ακρίτα έως Κόμβο Κουρτέση) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

26. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

27. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγίας Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2018)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

29. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού Δικτύου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

30. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

31. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2017) στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

32. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης Βρεφονηπιακού Σταθμού Μανιακίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

33. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε Νηπιαγωγείο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

34. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή Βλατερό» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).

35. Έγκριση α) της από 7-9-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου, β) της Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αριθ. 77376/5-9-2022 σύμβασης και της αριθ. 23SYMV012495887 παράτασής της για τα τμήματα: Α1 (προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 16 κυβικών), Α2 (προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 8 κυβικών) και Β2 (προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων- καδοπλυντήριο) της αριθ. 10/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.325.808,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), κατά 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 27-11-2023, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

36. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2023 (σχετική η αριθ. 362/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

37. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 379/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

38. Συγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

39. Ανασυγκρότηση επιτροπών 1) παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

40. Ανασυγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών και 3) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

41. Ανασυγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών και 3) αξιολόγησης ενστάσεως και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού Εξοπλισμού, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

42. Ανασυγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών και 3) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

43. Ανασυγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών, 2) παραλαβής υπηρεσιών και 3) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

44. Ανασυγκρότηση επιτροπών: 1) συντήρησης και επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, 2) παρακολούθησης – παραλαβής των ανταλλακτικών και 3) παραλαβής υπηρεσιών της συντήρησης και επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

45. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πατρέων», με κωδ. ΟΠΣ 6002001 στο ΕΠ «Δυτ. Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

46. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΔΕΠ Α.Ε.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).

47. Έγκριση της αριθ. 83/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας», η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικ. έτους 2023 (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρήνη Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).

48. Έγκριση της αριθ. 56/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2023 (εισηγητής: Π. Βάης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

49. Διαγραφή οφειλής (Α. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

50. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

51. Διαγραφή οφειλής (Η. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

52. Διαγραφή οφειλής (Π. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- 389,60€) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

53. Διαγραφή οφειλής (Π. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- 12,08€) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

54. Διαγραφή οφειλής (Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

55. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΖΑΦΕΙΡΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

56. Διαγραφή οφειλής (Π. ΖΑΦΕΙΡΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

57. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ- Χ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

58. Διαγραφή οφειλής (Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ- Ε. ΘΕΜΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

59. Διαγραφή οφειλής (Φ. ΚΑΨΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
60. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΥ- Γ. ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΚΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

61. Διαγραφή οφειλής (Η. ΚΟΝΤΑΞΗΣ, Ν. ΚΟΝΤΑΞΗΣ, Δ. ΚΑΡΛΙΑΥΤΗΣ, Α. ΚΑΡΛΙΑΥΤΗ, Θ. ΚΑΡΛΙΑΥΤΗ, Μ. ΚΑΡΛΙΑΥΤΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

62. Διαγραφή οφειλής (Β. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

63. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΚΟΥΝΕΛΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

64. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

65. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΛΟΥΠΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

66. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

67. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΜΑΝΕΣΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

68. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΜΠΑΡΟΥΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

69. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΜΠΛΕΤΣΟΣ- Ε. ΛΑΜΠΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

70. Διαγραφή οφειλής (Α. ΝΙΚΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

71. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

72. Διαγραφή οφειλής (Α. ΠΑΛΑΣΚΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

73. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

74. Διαγραφή οφειλής (Π. ΣΚΑΝΑΒΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

75. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΤΣΟΥΚΑ- Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

76. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

77. Διαγραφή οφειλής (Α. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

78. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 2.411,71€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

Continue Reading
Επιλεγμένη Ενημέρωση18 ώρες ago

Ανάβει την Τρίτη το απόγευμα ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της Πάτρας

Επιλεγμένη Ενημέρωση18 ώρες ago

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ: 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 29 και 30 Νοεμβρίου

Επιλεγμένη Ενημέρωση18 ώρες ago

Κρούσματα στην Πάτρα – Νόσησαν παιδιά δημοτικού σχολείου

Επιλεγμένη Ενημέρωση1 ημέρα ago

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση: Στον 29χρονο Άγγελο ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στην Κυλλήνη

Επιλεγμένη Ενημέρωση1 ημέρα ago

Δυτική Ελλάδα: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Πού αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι και βροχές

Επιλεγμένη Ενημέρωση1 ημέρα ago

Πάτρα: Ανοίγει το Υπνωτήριο για τους άστεγους ενοψει της κακοκαιρίας

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες σε Αμερική και Ευρώπη έρχεται στο ΠΑΝΘΕΟΝ | Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΝΑ

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Η Δημοτική Αρχή στο PATRAS IQ

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας Ρεφενέ: Η συμμορία του “μαύρου γάτου” αποκαλύφθηκε

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη της Δήμητρας Νιώτη

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Παρουσίαση του βιβλίου “ΣΣΑΜΠΑΤ” της δημοσιογράφου Γιώτας Κοντογεωργοπούλου – ΦΩΤΟ

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Πάτρα: Δένδρο …προσγειώθηκε πάνω στο “Royal”

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη – Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 ημέρες ago

Βασίλης Τερλέγκας: «Δεν πείραξα γυναίκα, να το ξεκαθαρίσουμε»

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

ΣΟΚ! Νεκρή 36χρονη ιδιοκτήτρια καφέ στην Αγυιά – Μητέρα ενός παιδιού

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Η Απίστευτη περιγραφή της Δασκάλας για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων. “Δηλώνω περήφανη”

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Πατρα: Στην εκκλησία με το … θηρίο ! Έτριβαν τα μάτια τους οι περαστικοί

Επιλεγμένη Ενημέρωση1 εβδομάδα ago

Μεγάλη θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Κοτσοκολου. « Δακρύζουν τα παιδιά του»

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Ενας υπέροχος γάμος στην Πάτρα με τον Νίκο και την Λέτα κ αρκετη “βαλβολίνη” στις φλέβες τους

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Πρεμιέρα την Δευτέρα για Κωνσταντίνο Φλαμή και Χριστίνα Βάγγαλη – ΒΙΝΤΕΟ

STUDIO PEFANIS - photography2 έτη ago

Λαμπερός ο γάμος της Γεωργίας και του Νίκου στην Μιτόπολη Αχαϊας . Στιγμές ευτυχίας για το λαμπερό ζευγάρι !

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Μεγάλη και επιτυχημένη η συγκέντρωση της Δήμητρας Πανίτσα στο κέντρο της Πάτρας

Επιλεγμένη Ενημέρωση2 εβδομάδες ago

Στο κέντρο των Πατρών, χιλιάδες πολίτες για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Κατάμεστη η Κεντρική ομιλία του Σπυρου Μυλωνα στην Κάτω Αχαια

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Πάτρα: Πλύσιμο Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, παρά την μείωση εργαζομένων στην καθαριότητα

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Οι μεγάλες αλήθειες για τον τομέα πολιτισμού στον Δήμο Πατρέων , απο την Κατερίνα Γεροπαναγιώτη

Επιλεγμένη Ενημέρωση3 μήνες ago

Σε λίγες μέρες τα μεγάλα σκηνικά που θα ακουστούν ξανά σε όλη την Ελλάδα απο το ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ

Επιλεγμένη Ενημέρωση1 εβδομάδα ago

Έγινε το έλα να δείς στα εγκαίνια του κομμωτηρίου της Αντζελα Δακολα . Θα τους μείνουν αξέχαστα – φωτος