Connect with us

Πάτρα NEWS

Επιχειρησιακή επίδειξη του εξοπλισμού drones || Πάτρα

Published

on

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο της «Συμμαχίας για την αποτελεσματική διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων». Στην ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειακών Αρχών μέσα από την ανάπτυξη κοινών σχεδίων διακρατικής διαχείρισης και στον καθορισμό δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφόρο χρήση θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων, εστίασαν οι διήμερες εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου «AETHER – Συμμαχία για την αποτελεσματική διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων».

Το έργο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020, υποστηρίζει την κοινή προσπάθεια και την ενεργοποίηση των θεσμικών και επιστημονικών φορέων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, των οικοσυστημάτων αλλά και των τοπικών κοινωνιών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντική ρύπανση. Μέσα από το σύνολο των δράσεων του έργου προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης για τη μείωση των επιπτώσεων από μελλοντικά φαινόμενα και περιστατικά που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και δημόσια υγεία των πολιτών.

Επικεφαλής του έργου είναι ο Περιφερειακός Στρατηγικός Οργανισμός για την Οικολογική Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφέρειας Απουλίας (ASSET), η ενώ εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας της Απουλίας, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Παράλληλα το έργο «FRESHWAYS – Διασυνοριακοί μηχανισμοί για Πράσινη Διατροπική και Πολυτροπική μεταφορά νωπών προϊόντων» στοχεύει στην αποστολή νωπών προϊόντων με βέλτιστη χρήση των αεροπορικών επιβατικών δρομολογίων για την μεταφορά προϊόντων στον χώρο αποσκευών και την ταυτόχρονη μεταφορά επιβατών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Με την εντατικοποίηση των ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, το έργο FRESH WAYS υποστηρίζει την αύξηση του μη εποχικού τουρισμού και ισχυροποιεί την σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκών πόλεων στην νότια Μεσόγειο. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι τα Αεροδρόμια της Απουλίας, ενώ συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, το Επιμελητήριο του Μπάρι και το Επιμελητήριο Πρέβεζας.

«Η Δυτική Ελλάδα πρωτοπορεί»

Φωκίων Ζαϊμης – Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας

«Η Περιφέρεια είναι επικεφαλής εταίρος του προγράμματος. Προμηθεύσαμε drones τη αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό, όπως και τη διεύθυνση πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας. Θα ακολουθήσει η εκπαίδευση και η παράδοση του εξοπλισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που το σχεδιάσαμε το 2019, αρχές του 2020 και μέσα σε δύο χρόνια προμηθευτήκαμε τον εξοπλισμό και ολοκληρώσαμε τις προδιαγραφές. Είμαστε περήφανοι γιατί η Δυτική Ελλάδα πρωτοπορεί σε τέτοιου είδους καινοτόμες ενέργειες», δήλωσε ο Φωκίων Ζαΐμης.

Γιώργος Στεφανίδης

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

«Είχαμε την ευκαιρία να επιδείξουμε τα αποτελέσματα της διασύνδεσης δύο έργων που έχει το Πανεπιστήμιο με την Περιφέρεια. Το ένα έχει να κάνει με την ενίσχυση της δυνατότητας των παραγωγών, των επαγγελματιών και των απλών πολιτών, να πωλούν, να μεταφέρουν τα προϊόντα τους σε μία άλλη χώρα, με έναν ευκολότερο και πιο αποδοτικό τρόπο. Είναι το «FRESHWAYS». Το δεύτερο έργο είναι το «AETHER», το οποίο δίνει περισσότερες δυνατότητες για να παρακολουθούμε την επιτυχία αυτής της μεταφοράς. Δηλαδή, η διάθεση των drones έτσι ώστε να παρακολουθούμε την ποιότητα των εργασιών μέσα στον αγρό και αργότερα τη μετακίνηση των προϊόντων. Επίσης, το drone έχει περισσότερες δυνατότητες για τη βελτίωση της ποιότητας της μετακίνησης των πολιτών εντός και εκτός πόλης»

Νίκος Καρκαμπιλίδης

Καθηγητής τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

«Είναι ένα φιλόδοξο έργο. Υπάρχουν αρκετά τεχνικά θέματα που πρέπει να προσδιοριστούν και αφορούν στη διαλειτουργικότητα μιας ήδη υπάρχουσας λύσης, με κάποια έξτρα λειτουργικότητα που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αφορά διαλειτουργικότητα σχετικά με τα δεδομένα που ανταλλάσουν οι δύο πλευρές, κάποια χρήσιμα σενάρια για την Ελλάδα και την Ιταλία και τον τύπο των χρηστών που έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Μπορεί να είναι απλοί πολίτες που ενημερώνονται για επικίνδυνες καταστάσεις, όπως πυρκαγιά, μόλυνση, κλιματική αλλαγή. Μπορεί να είναι οι αρχές που πρέπει να σχεδιάσουν συγκεκριμένες δράσεις».

Εντός του διημέρου πραγματοποιήθηκαν 3 εκδηλώσεις:

1. Συνεργατικό συνέδριο των δυο έργων με τίτλο: «Ευφυείς Εναέριες Πόλεις. Ευκαιρίες καινοτομίας για βιώσιμες υποδομές και μεταφορές»

Το συνέδριο είχε ως στόχο:

  • να διερευνήσει τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων των δύο έργων,
  • να εξετάσει την πιθανή επίδραση των αποτελεσμάτων των δύο έργων στις τρέχουσες/υπό σχεδίαση στην κοινή διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ.
  • να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις σε θέματα βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών και αποτελεσματικής χρήσης και εκμετάλλευσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

2. Επιχειρησιακή επίδειξη του εξοπλισμού drones στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AETHER.

Η εκδήλωση είχε σαν στόχο την παρουσίαση του εξοπλισμού των drones που προμηθεύτηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του AETHER. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και επίδειξη του εξοπλισμού στο πεδίο παρουσία των εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις επιλεγμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την εναέρια κινητικότητα (drones) και την ενσωμάτωση σε αστικό επίπεδο.

3. H πλατφόρμα STEP του AETHER σε διασυνοριακό επίπεδο – Στοιχεία Διαλειτουργικότητας

Η τεχνική συνάντηση είχε σαν στόχο να αναλύσει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας STEP που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου AETHER με την συνεργασία των εταίρων του έργου.

Στις εργασίες του διημέρου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και στην αγγλική γλώσσα, συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων και των αντίστοιχων αυτοδιοίκητων και επιστημονικών  φορέων κάθε Περιφέρειας που συμμετέχουν στα δύο έργα , με σκοπό την παρουσίαση των έργων και των κυρίαρχων θεμάτων που διαχειρίζονται, καθώς και την εξέλιξη στην μέχρι τώρα πορεία εργασιών.

πηγή DETE.GR

#Επιχειρησιακή #επίδειξη #του #εξοπλισμού #drones #Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ . .
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πάτρα NEWS3 δευτερόλεπτα ago

Επιχειρησιακή επίδειξη του εξοπλισμού drones || Πάτρα

Ειδήσεις13 λεπτά ago

Ο Εμ. Σαμιωτάκης “σφυρίζει” το Πανιώνιος-Πάτραι

Ειδήσεις14 λεπτά ago

Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Ειδήσεις15 λεπτά ago

Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων έξω από Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της Λάρισας

Lifestyle31 λεπτά ago

Στάθης Αγγελόπουλος για Άντζελα Δημητρίου: «Σαν λαίδη είναι περίεργη και δύστροπη»

Ειδήσεις33 λεπτά ago

H Lidl Ελλάς χαρίζει χαμόγελα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Ειδήσεις34 λεπτά ago

Πάτρα: Οι πιτζάμες… προκάλεσαν σεισμό και ρήξη στο Σωματείο του Νοσοκομείου!

Ειδήσεις42 λεπτά ago

Μήνυμα από το 112 προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Πάτρα

Ειδήσεις49 λεπτά ago

Τι λένε Τσελέντης και Λέκκας για τον σεισμό της Ρόδου

Ειδήσεις50 λεπτά ago

Ειδικό Δικαστήριο: Στον εισαγγελέα η κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Την “έσκισαν” σε μπινελίκια οι συγκρατούμενος της Πισπιριγκου. Χαμός στον Κορυδαλλό

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Αινιγματικό σημείωμα, γραμμένο σε γάζα , βρέθηκε στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Αποκάλυψη : Το βίντεο από την κηδεία της Ίριδας με τα λευκά μπαλόνια

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Βίντεο : Ξέσπασε ο Λιάγκας για τη νονά της Τζωρτζίνας

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα … Η ζωγραφιά που πρόδιδε την Ρουλα

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Έξαλλος ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Γιάννης Σαμιώτης για την υπόθεση “Ρούλα”

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Ξανά ο Ρουγκάλας «βλέπει» Κι άλλες συλλήψεις στο θρίλερ της Πάτρας

Πάτρα NEWS10 μήνες ago

Δεν την θέλει ούτε ο δεύτερος δικηγόρος “Νίκος Ιωάννου”

Gossip #Τάσεις6 μήνες ago

Η glam βάπτιση της κόρης τους που έγινε στην Αχαϊα. Εύα Μαυρομάτη κ Αντρέας Πετρόπουλος έκλεψαν την παρασταση

Gossip #Τάσεις6 μήνες ago

Ο Ιδιαίτερος γάμος της Νικολίτσας και του Νώντα στο Σαραβάλι Πατρών – Φωτος Γάμου